kupko_slide

Patince

kupalisko_slide

Termálne kúpalisko Patince

hevíz-patince

Srdce Patiniec

Marína Patince

Marína Patince

ssss

Bazénový svet – Wellness Hotel Patince ****

Komárno

Komárno

Patrí medzi okresné mestá na Slovensku a nachádza sa v Nitrianskom kraji. Jednou so zaujímavostí mesta je, že leží na sútoku riek Dunaja a Váhu. Komárno je mesto s bohatou históriou ale následkom neustálych vojnových ťažení a častých prírodných pohrôm, ktoré postihli mesto a okolie sa tu z najstarších kultúrno-historických pamiatok zachovalo iba niekoľko.

 

Pamiatky v Komárne

Komárňanský pevnostný systém

Pevnost Komarno Je systém bášt, opevnení a centrálnej pevnosti na území mesta Komárno a protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh. Komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Jeho stavba začala v 16. storočí postavením prvej (starej) pevnosti na mieste zaniknutého hradu. V rokoch 1663-73 bola vybudovaná nová pevnosť. Spolu s výstavbou nových opevnení okolo celého mesta v 19. storočí bola zmodernizovaná aj nová pevnosť. Tým sa dosiahol vrchol v budovaní pevnostného systému.

V 20. storočí pretrvávali snahy o obnovenie objektov v minulosti tvoriacich pevnostný systém. Z pôvodného systému opevnení sú zachované všetky hlavné objekty okrem časti na ľavom brehu Váhu. Komárňanský pevnostný systém je národnou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti sa uvažuje o jeho zápise do svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Múzeum maďarskej kultúry a podunajska

Múzeum v súčastnosti vo svojich zbierkach eviduje 132 000 ks zbierkových predmetov. Časť týchto zbierok je prezentovaná v šiestich stálych expozíciách a na rôznych krátkodobých výstavách múzea. Viac informácií nájdete na stránkach múzea.